โจ๊กขมิ้นชัน

โจ๊กกระเทียม
ตุลาคม 25, 2022
กระเช้าปีใหม่
พฤศจิกายน 8, 2022

ราคา  89 บาท ซื้อ1แถม1

โจ๊กขมิ้นชัน

ประโยชน์

1.ช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร

ขมิ้นชัน (Curcumin)มีสารชนิดหนึ่งที่ทางการแพทย์เรียกว่า ‘เคอร์คูมินอยด์’ ซึ่งมีฤทธิ์ในการรักษาและลดอาการอักเสบ และสามารถเป็นตัวป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ ‘เคอร์คูมินอยด์’ ในขมิันชันยังมีส่วนช่วยให้ระบบการย่อยอาหารดีขึ้น ช่วยบรรเทาอาการจุกเสียด อีกทั้งสารเคอร์คูมินอยด์ยังไปกระตุ้นร่างกายให้หลั่งสารเคลือบกระเพาะอาหารจึงสามารถช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้

2.ช่วยรักษาอาการของโรคซึมเศร้า

หลายคนอาจยังไม่เคยรู้ว่าสารสำคัญในขมิ้นชัน ช่วยรักษาอาการของโรคซึมเศร้าได้ โดยมีการศึกษาพบว่าเคอร์คูมินสามารถเพิ่มสารสื่อประสาทในสมองอย่างเซโรโทนินและโดพามีนได้ และจากผลการทดลองในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจำนวน 60 คน พบว่า หลังจากผ่านไป 6 สัปดาห์ กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมกับเคอร์คูมิน มีอาการดีขึ้นกว่ากลุ่มที่ได้รับเพียงยาแผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียว

3.ช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

อีกหนึ่งประโยชน์ของขมิ้นชันกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานโดยตรง ซึ่งมี ผลจากการวิจัยระบุไว้ว่า ‘เคอร์คูมินอยด์’ ในขมิ้นชันมีส่วนช่วยลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยมีการศึกษาจากการแบ่งกลุ่มตัวอย่างผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 240 คนออกเป็น 2 กลุ่มเท่าๆ กัน และให้กลุ่มที่ 1 รับประทานยาหลอก ส่วนอีกกลุ่มให้รับประทานขมิ้นชัน เป็นระยเวลา 9 เดือน ปรากฎว่ากลุ่มที่รับประทานสารเคอร์คูมินตรวจไม่พบโรคเบาหวาน ในขณะที่กลุ่มรับประทานยาหลอกพบโรคเบาหวานอยู่ที่ 16.4% จากผลการทดลองอาจสรุปได้ว่าสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นอาจเป็นประโยชน์ และมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงการโรคเบาหวานได้

เลข อ.ย. 10-1-00357-1-0011

คำแนะนำในการเก็บรักษา

1.ควรเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดสนิท หรือ เก็บในที่เย็น

2.ควรเก็บในร่มและแห้ง ไม่โดนแสงแดด

น้ำหนักสุทธิ 420 กรัม

วิธีต้มโจ๊ก

สั่งซื้อได้ที่

เพิ่มเพื่อน