สินค้าของเรา


ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยมาแสนนาน ซึ่งมีหลากหลายชนิดแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ของข้าว ข้าวทุกชนิดล้วนมี คุณค่าและคุณประโยชน์มากน้อยแตกต่างกันไป การเลือกรับประทานข้าวไม่เพียงแต่ความอร่อยเท่านั้นจะต้องใส่ใจถึงคุณค่าทางโภชนาการ ของข้าวด้วยเช่นกัน
 

ข่าวสารกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา


ชุดของขวัญข้าวของพ่อของแผ่นดิน เป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวและสมุนไพรที่พัฒนาขึ้น
จากโครงการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท บางกอกตลาดข้าวไทย จำกัด
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการจดสิทธิบัตรที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว
(รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุน “มูลนิธิชัยพัฒนา”)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม