ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ตุลาคม 17, 2019

ข้าวธัญพืช 5 ชนิด

ราคา  139 บาท
ตุลาคม 26, 2019

ชุดของขวัญข้าวของพ่อข้าวของแผ่นดิน

ราคา 239 บาท
ตุลาคม 27, 2019

งาดำคั่วป่น

ราคา 85  บาท
ตุลาคม 27, 2019

สมุนไพรดอกอัญชัน

ราคา 45 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ถั่วแดง

ราคา 45 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ถั่วเขียว

ราคา 45 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ถั่วดำ

ราคา 45 บาท
ตุลาคม 31, 2019

สมุนไพรดอกกระเจี๊ยบ

ราคา 45 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวเหนียวเคลือบกระเจี๊ยบ 1 Kg.

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวเหนียวเคลือบขมิ้นชัน 1 Kg.

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวเหนียวเคลือบอัญชัน 1 Kg.

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวเหนียวเคลือบใบเตย 1 Kg.

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวญี่ปุ่นเคลือบกระเจี๊ยบ 1 Kg.

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวญี่ปุ่นเคลือบขมิ้นชัน 1 Kg.

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวญี่ปุ่นเคลือบใบเตย 1 Kg.

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวญี่ปุ่นเคลือบอัญชัน 1 Kg.

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวกล้องเพาะงอกเคลือบกระเจี๊ยบ 1 Kg.

ราคา 189 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวกล้องเพาะงอกเคลือบใบเตย 1 Kg.

ราคา 189 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวกล้องเพาะงอกเคลือบอัญชัน 1 Kg.

ราคา 189 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวกล้องเพาะงอกเคลือบขมิ้นชัน 1 Kg.

ราคา 189 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวหอมมะลิเคลือบกระเจี๊ยบ 1 Kg.

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวหอมมะลิเคลือบใบเตย 1 Kg.

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวหอมมะลิเคลือบอัญชัน 1 Kg.

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวหอมมะลิเคลือบขมิ้นชัน 1 Kg.

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอก

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวกล้องหอมนิลเพาะงอก

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวหอมมะลิ

ราคา 99 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวกล้องหอมมะลิ

ราคา 99 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวเหนียวสันป่าตอง

ราคา 119 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวกล้องหอมมะลิแดง

ราคา 119 บาท