ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าว

ตุลาคม 17, 2019

ข้าวธัญพืช 5 ชนิด

ราคา  139 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวเหนียวเคลือบกระเจี๊ยบ 1 Kg.

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวเหนียวเคลือบขมิ้นชัน 1 Kg.

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวเหนียวเคลือบอัญชัน 1 Kg.

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวเหนียวเคลือบใบเตย 1 Kg.

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวญี่ปุ่นเคลือบกระเจี๊ยบ 1 Kg.

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวญี่ปุ่นเคลือบขมิ้นชัน 1 Kg.

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวญี่ปุ่นเคลือบใบเตย 1 Kg.

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวญี่ปุ่นเคลือบอัญชัน 1 Kg.

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวกล้องเพาะงอกเคลือบกระเจี๊ยบ 1 Kg.

ราคา 189 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวกล้องเพาะงอกเคลือบใบเตย 1 Kg.

ราคา 189 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวกล้องเพาะงอกเคลือบอัญชัน 1 Kg.

ราคา 189 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวกล้องเพาะงอกเคลือบขมิ้นชัน 1 Kg.

ราคา 189 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวหอมมะลิเคลือบกระเจี๊ยบ 1 Kg.

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวหอมมะลิเคลือบใบเตย 1 Kg.

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวหอมมะลิเคลือบอัญชัน 1 Kg.

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวหอมมะลิเคลือบขมิ้นชัน 1 Kg.

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอก

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวกล้องหอมนิลเพาะงอก

ราคา 169 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวหอมมะลิ

ราคา 99 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวกล้องหอมมะลิ

ราคา 99 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวเหนียวสันป่าตอง

ราคา 119 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวกล้องหอมมะลิแดง

ราคา 119 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวกล้องสังข์หยด

ราคา 139 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่

ราคา 139 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวเหนียวดำ

ราคา 139 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวญี่ปุ่น

ราคา 139 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ชุดของขวัญข้าวหอมมะลิเคลือบสมุนไพร

ราคา 239 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวเหนียวเคลือบกระเจี๊ยบ 500G.

ราคา 99 บาท
พฤศจิกายน 1, 2019

ข้าวเหนียวเคลือบขมิ้นชัน 500G.

ราคา 99 บาท