ผลิตภัณฑ์

ตุลาคม 31, 2019

ข้าวกล้องสังข์หยด

ราคา 139 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่

ราคา 139 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวเหนียวดำ

ราคา 139 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวญี่ปุ่น

ราคา 139 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ชุดของขวัญข้าวหอมมะลิเคลือบสมุนไพร

ราคา 239 บาท
ตุลาคม 31, 2019

ข้าวเหนียวเคลือบกระเจี๊ยบ 500G.

ราคา 99 บาท
พฤศจิกายน 1, 2019

ข้าวเหนียวเคลือบขมิ้นชัน 500G.

ราคา 99 บาท
พฤศจิกายน 1, 2019

ข้าวเหนียวเคลือบอัญชัน 500G.

ราคา 99 บาท
พฤศจิกายน 1, 2019

ข้าวเหนียวเคลือบใบเตย 500G.

ราคา 99 บาท
พฤศจิกายน 1, 2019

ข้าวหอมมะลิเคลือบกระเจี๊ยบ 500G.

ราคา 99 บาท
พฤศจิกายน 1, 2019

ข้าวหอมมะลิเคลือบใบเตย 500G

ราคา 99 บาท
พฤศจิกายน 1, 2019

ข้าวหอมมะลิเคลือบอัญชัน 500G.

ราคา 99 บาท
พฤศจิกายน 1, 2019

ข้าวหอมมะลิเคลือบขมิ้นชัน 500G

ราคา 99 บาท
พฤศจิกายน 2, 2019

ข้าวเหนียวเคลือบกระเจี๊ยบ 400G.

ราคา 69 บาท
พฤศจิกายน 2, 2019

ข้าวเหนียวเคลือบขมิ้นชัน 400G.

ราคา 69 บาท
พฤศจิกายน 2, 2019

ข้าวเหนียวเคลือบอัญชัน 400G.

ราคา 69 บาท
พฤศจิกายน 2, 2019

ข้าวเหนียวเคลือบใบเตย 400G.

ราคา 69 บาท
พฤศจิกายน 2, 2019

ข้าวหอมมะลิเคลือบอัญชัน 400G.

ราคา 69 บาท
พฤศจิกายน 2, 2019

ข้าวหอมมะลิเคลือบใบเตย 400G

ราคา 69 บาท
พฤศจิกายน 2, 2019

ข้าวหอมมะลิเคลือบขมิ้นชัน 400G

ราคา 69 บาท
มกราคม 11, 2020

จมูกข้าวสาลีอบ

  ราคา 85 บาท
กันยายน 30, 2022

ข้าวหอมมะลิผสมธัญพืช

ราคา  119  บาท
กันยายน 30, 2022

ข้าวกล้องหอมมะลิผสมธัญพืช

ราคา  129  บาท
กันยายน 30, 2022

ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ผสมธัญพืช

ราคา  129  บาท
กันยายน 30, 2022

ข้าวหอมมะลิเคลือบอัญชันผสมธัญพืช

ราคา  149  บาท
กันยายน 30, 2022

ข้าวหอมมะลิเคลือบขมิ้นชันผสมธัญพืช

ราคา 149  บาท
กันยายน 30, 2022

ถั่วขาว

ราคา  45  บาท
ตุลาคม 25, 2022

โจ๊กใบเตย

ราคา  89 บาท ซื้อ1แถม1
ตุลาคม 25, 2022

โจ๊กอัญชัน

ราคา  89 บาท ซื้อ1แถม1
ตุลาคม 25, 2022

โจ๊กกระเทียม

ราคา  89 บาท ซื้อ1แถม1